Lojthaus

19.05.2024

Banská obec Hodruša je obcou paradoxov, najmä čo sa týka historických budov. Mnoho z nich bolo zrekonštruovaných a dotvárajú jej historický charakter. Ale nájdete tu aj množstvo historických budov, ktoré sú doslova na spadnutie.

Tým je aj dom Lojthaus alebo po nemecky Leute Haus. Bol postavený v rokoch 1503 až 1505. Spolu s klopačkou to bola jedna z prvých necirkevných stavieb v obci. Slúžil ako sklad vyťaženého zlata a striebra, ktoré sa ďalej prevážali na spracovanie do Banskej Štiavnice. Fungoval tu dokonca aj výdaj piva a vína pre baníkov, ktoré fasovali ako súčasť svojej výplaty. Práve z tejto činnosti je aj názov budovy, ktorý v starej nemčine znamená výčap. Ako čas plynul, budova plnila viacero funkcií. Okrem obchodu s potravinami a domácimi potrebami, tu bolo sídlo richtára a zrejme aj štiavnickej Banskej komory.

V roku 1914 odkúpila budovu evanjelická cirkev a zriadila tu školu. Poslednú ranu dali budove aj napriek jej historickému významu v 70. rokoch minulého storočia komunisti, ktorí tu zriadili predajňu a sklad zeleniny. Do dnešných dní sa z nej zachovalo len chátrajúce torzo. Cez prázdne okná sa dá nazrieť do jej útrob. Uvidíte tu priestory, ktoré sa za posledných 500 rokov aj napriek mnohým úpravám moc nezmenili.

Lojthaus je súčasťou virtuálneho náučného chodníka. Na jednotlivých zastávkach nie sú informačné tabule, ale nájdete tam QR kódy. Po ich oskenovaní sa vám zobrazia podrobné informácie o pamiatke, pri ktorej sa nachádzate. Náučný chodník vás oboznámi so zaujímavou históriou tejto obce.