Podzemím Ľubietovej

12.10.2020

Neďaleko Banskej Bystrice v obci Ľubietová sa nachádza zaujímavá expozícia týkajúca sa histórie baníctva v tejto oblasti. Ľubietová, ako jedno zo siedmich slobodných banských miest, bola preslávená ťažbou medi. Oboznámi vás o tom banícky chodník, ktorý tu bol sprístupnený obcou v spolupráci s občianskym združením Libetha a banským spolkom. Nachádza sa na ňom trinásť zastávok s informačnými tabulami. Z nich sa dozviete o baníctve v tejto oblasti takmer všetko.

Začiatok ťažby mede a mediarstva sa v tejto oblasti datuje do 14. storočia a trvala do 16. storočia. V tejto dobe začal jej úpadok a v roku 1863 nakoniec úplne zaniká. Pritom meď z Ľubietovej patrila k tým najkvalitnejším v Európe.

Náučný chodník začína v miestnej časti Podlipa pri jazierku, ktorého voda je zafarbená do zelena. Je to spôsobené práve meďou, ktorá sa nachádza v priľahlých kopcoch a bola zdrojom bohatstva tohto regiónu v minulosti. Prítomnosť medi v jej zelenej zoxidovanej podobe sa nedá prehliadnuť. Na každom kroku nájdete množstvo kameňov so zeleným povlakom.

Najväčšou atrakciou sú štôlne. Nájdete ich tu množstvo. Niektoré sú zasypané a nedostupné, ale niekoľko z nich je voľne prístupných. Stačí len vojsť a vychutnávať si temnotu podzemia. Preto ak sa tam rozhodnete ísť, tak si určite nezabudnite zobrať baterku.

Za pozornosť určite stoja aj rozsiahle haldy, ktoré sú pozostatkom intenzívnej banskej činnosti. Zrejme v sebe ukrývajú aj množstvo minerálov z ktorých sa tu v minulosti ťažila meď. Tých bolo v tejto lokalite až 52. Od malachitu až po Libethenit. Práve ten bol prvý krát popísaný v Ľubietovej a podľa jej nemeckého názvu dostal svoje meno. Medzi najzaujímavejšie minerály patrí určite langit. Modrý až modrozelený minerál, ktorý sa vyskytuje pri ložiskách medi. Zber minerálov je však zakázaný a treba ho rešpektovať. Haldy majú tiež dosť strmý sklon a nie je bezpečné po nich chodiť. Skôr si ich treba pozrieť z náučného chodníka. Ten z väčšej časti vedie okolo nich. Môžete sa z neho kochať pohľadom na okolie. V najvyššom bode náučného chodníka vás čaká pekný výhľad na okolitú krajinu.