Skanzen Pribylina

15.09.2014

Na ceste z Liptovského Hrádku do Podbanského sa nachádza dedina Pribylina. Hneď kúsok za ňou objavíte skanzen Liptovskej dediny. Je najmladším prírodným múzeom na Slovensku. Sú v ňom sústredené pamiatky najmä z obcí zaplavených priehradou Liptovská Mara.

Múzeum je obrazom života na Liptove v stredoveku. Sú tu sústredené ako drevené stavby tak aj murované. Skanzenu dominujú najmä kaštieľ s kostolom. Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. - 16. storočia a je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Kaštieľ je v súčasnosti múzeum života liptovskej šľachty.

Ďalšou dominantou skanzenu je kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. Obe stavby nie sú pôvodné, sú to len ich repliky s použitím pôvodných stavebných prvkov, ako sú preklady dverí a okien a fresiek.

Sú tu hlavne stavby z dreva, ktoré nám približujú fragmenty zo života poddaných tej doby. Najmä malé drevenice rôznych remeselníkov, ale aj zvonica, či  veľký richtársky dom. Tradičným objektom prírodného múzea je tiež škola.

Skanzen okrem historických objektov ponúka aj bohatý program umeleckých podujatí. Počas turistickej sezóny aj ukážky ľudových remeselných techník a tradičných výrobných postupov. Nájdete tu aj zooexpozíciu s pôvodnými karpatskými plemenami zvierat, ktorých chov je na ústupe. Jedným z týchto druhov sú huculské kone, ktoré sa okrem iného využívajú aj ako atrakcia pre návštevníkov. Nakoniec jedna zaujímavosť. Skanzen poslúžil aj ako filmová kulisa Jurajovi Jakubiskovi pre jeho film o krvavej grófke - Bathory. Natáčali sa tu niektoré scény.