Vysoká pec Tri Vody

21.03.2021

V roku 1795 založili ľubietovský a banskobystrický mešťania podnik Ťažiarstvo Tri Vody a postavili vysokú pec. Nedotknuté lesy boli zásobárňou pre výrobu vysokopecného paliva, dreveného uhlia a blízky horský potok poskytoval dostatočnú silu pre pohon dúchadla. Produkovalo sa tu surové železo. Objekty železiarne v roku 1882 vyhoreli. V roku 1974 boli pozostatky vysokej pece zrekonštruované a zakonzervované. Objekt je chránenou kultúrno - technickou pamiatkou.