Zvolenské kúpele

14.01.2021

Neďaleko Zvolena sa nachádzajú dvoje významne kúpele Sliač a Kováčova. Tie pozná každý. Málokto už vie, že kúpele boli aj v samotnom meste Zvolen.

Zvolenské kúpele sa nachádzajú na temene travertínového kopca Borová hora. Silný minerálny prameň tu vytvoril jazierko, ktoré je mierne rádioaktívne a v zime nezamŕza.

Kúpele boli zriadene v polovici 19. storočia. Na rozdiel od kúpeľov na Sliači, ktoré boli určené pre Uhorsku šľachtu, slúžili mešťanom Zvolena a jeho okolia. Tí sem chodili hojne a liečebne účinky si užívali formou vaňových kúpeľov a pitných kúr. Stretávali sa tu cele rodiny. Kúpele sa stali vyhľadávaným miestom pre výlety.

Za prvej republiky kúpele žili a mesto sa staralo o zvýšenie ich úrovne. V 30-tich rokoch minulého storočia tu postavili moderný kúpeľný pavilón. Jeho vzhľad realizoval Ing. arch. Gustáv Stadtrucker. Ten dal kúpeľom nový impulz. Začali žiť duchom modernej doby. Stali sa miestom pre mladých ľudí, ktorí sa tu stretávali na tanečných zábavách.

Druhá svetová vojna vtlačila kúpeľom inú tvár. Počas povstania slúžili ako nemocnica pre partizánov. Po vojne v roku 1949 sa z kúpeľov stáva sanatórium. Liečia tu tuberkulózu a pacientov s respiračnými chorobami. Rok 1999 znamená pre kúpele koniec. Sú definitívne zatvorene a objekty začínajú chátrať. Nájdete len polorozpadnuté budovy.

Kúpeľný park nie je udržiavaný. Napriek tomu s jazierkom v strede má svoje čaro a v myšlienkach sa dokážete vrátiť späť do tridsiatich rokov minulého storočia. Zatancovať si swing a započúvať sa do úžasných tónov džezu, ktorý v tých časoch ovládal hudobný svet. Asi tak si to predstavujem, že to v tých časoch tam fungovalo.